Dane kontaktowe pracowników

Dane kontaktowe pracowników

Znajdź osobę

 

Wydział Współpracy Społecznej:

Magdalena Pieczyńska
Funkcjap.o. Dyrektorki
Telefon+48 91 31 14 910
Fax+48 91 44 16 231
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 118
ZadaniaSekretarz Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Agnieszka Cieślicka
WydziałWydział Współpracy Społecznej
Funkcjap.o. Zastępcy Dyrektora
Telefon+48 31 14 910
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 119
Sylwia Kocot
WydziałSekretariat
FunkcjaInspektor
Telefon91 31 14 910
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 117
Ewa Gołczyńska
WydziałBiuro do spraw organizacji pozarządowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 14 918
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 113
Joanna Król
WydziałBiuro do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 311 49 14
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 121
Zadania
Katarzyna Budzeń
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. realizacji projektów
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 14 919
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 320
Małgorzata Ostrowska
WydziałBiuro do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 31 14 915
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 122, I piętro
ZadaniaProwadzenie spraw związanych z ewidencją księgową wydatków, planowaniem, zmianami i sprawozdawczością budżetową Wydziału Współpracy Społecznej. Kierowanie Biurem ds.przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Obsługa finansowa projektu POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE Kierownik Biura ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie
Magdalena Szatanik
WydziałBiuro do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 14 910
Fax+48 91 31 14 924
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 121-122
Kinga Olejniczak
WydziałBiuro ds. organizacji pozarządowych
FunkcjaGłówna Specjalistka
Telefon+48 91 31 14 925
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 112
Zadania
Anna Klichowska
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. realizacji projektów
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 14 917
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 320
Daniel Grodź
WydziałBiuro do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 31 14 912
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 120
ZadaniaBiuro ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie
Edyta Guzikiewicz
Wydział Biuro ds. organizacji pozarządowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 3114921
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 114
Ewa Winiarska
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. realizacji projektów
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 14 923
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 320
Zadaniarealizacja projektów
Jagoda Ziomka
WydziałBiuro do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 14 913
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 120
Monika Lechowicz
WydziałBiuro ds. organizacji pozarządowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 31 14 926
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 114
Zadania
Marta Marczak
WydziałBiuro ds. organizacji pozarządowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 14 916
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 112
Marta Rolka-Kempkiewicz
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. realizacji projektów
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon91 311 49 22
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 344
Maria Szumiłowicz
WydziałBiuro do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 258
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 121
Weronika Ajziuk
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. organizacji projektów
FunkcjaInspektor
Telefon91 480 73 31
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 320
ZadaniaRealizacja projektów