Dane kontaktowe pracowników

Dane kontaktowe pracowników

Znajdź osobę

 

Wydział Współpracy Społecznej:

Magdalena Pieczyńska
Funkcjap.o. Dyrektorki
Telefon+48 91 31 14 910
Fax+48 91 44 16 231
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 336
ZadaniaSekretarz Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Agnieszka Cieślicka
WydziałWydział Współpracy Społecznej
Funkcjap.o. Zastępcy Dyrektora
Telefon+48 31 14 910
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 338
Ewa Gołczyńska
WydziałBiuro do spraw organizacji pozarządowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 14 926
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 340
Katarzyna Budzeń
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. realizacji projektów
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 14 919
Fax+48 91 31 14 924
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 344
Joanna Król
WydziałBiuro Obsługi Zarządu
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 301
Fax+48 91 43 40 313
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 344
Zadania
Małgorzata Ostrowska
WydziałBiuro do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 31 14 915
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 342, III p.
ZadaniaObsługa finansowa Wydziału Współpracy Społecznej. Kierownik Biura ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie
Marek Karapuda
WydziałWieloosobowe stanowisko do spraw integracji społecznej mniejszości narodowych i etnicznych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 31 14 918
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 338
Magdalena Szatanik
WydziałBiuro do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 14 910
Fax+48 91 31 14 924
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4
Anna Rączka
WydziałBiuro ds. organizacji pozarządowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 14 921
Fax+48 91 31 14 924
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 339
Kinga Olejniczak
WydziałBiuro ds. organizacji pozarządowych
FunkcjaGłówna Specjalistka
Telefon+48 91 31 14 925
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 339
Zadania
Anna Klichowska
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. realizacji projektów
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 14 917
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 341
Anna Nowak
FunkcjaPełnomocnik Marszałka ds. przeciwdziałania uzależnieniom
Telefon+48 91 42 53 676
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 335
Daniel Grodź
WydziałBiuro do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 31 14 912
Fax+48 91 31 14 912
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 343
ZadaniaBiuro ds. przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie
Ewa Winiarska
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. realizacji projektów
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 03 019
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 344
Zadaniarealizacja projektów
Jagoda Ziomka
WydziałBiuro do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 14 913
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 343
Monika Lechowicz
WydziałBiuro ds. organizacji pozarządowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 31 14 926
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 340
Marta Marczak
WydziałBiuro ds. organizacji pozarządowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 14 916
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 339
Marta Rolka-Kempkiewicz
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. realizacji projektów
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon91 311 49 22
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 344
Maria Szumiłowicz
WydziałBiuro do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 31 14 914
Fax+48 91 31 14 924
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 343
Sylwia Kocot
WydziałSekretariat
FunkcjaInspektor
Telefon91 31 14 910
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 337