Dane kontaktowe pracowników

Dane kontaktowe pracowników

Znajdź osobę

 

Wydział Rolnictwa i Rybactwa:

Krzysztof Berest
FunkcjaZastępca Dyrektora
Telefon+48 91 44 10 202
Fax+48 91 44 10 232
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 101
Marcin Matusiak
Funkcjap.o. Dyrektora
Telefon+48 91 44 10 203
Fax+48 91 44 10 232
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 104
Aleksandra Przybyłowicz
WydziałSekretariat
FunkcjaMłodszy Referent
Telefon+48 91 44 10 203
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 104
ZadaniaSekretariat
Kamila Kiełsznia
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. melioracji
FunkcjaInspektor
Telefon91 44 10 203
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 104
ZadaniaSekretariat
Elżbieta Nowak
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 10 237
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 103
ZadaniaBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
Iwona Grzech
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 259
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 115
ZadaniaWindykacja należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji
Agnieszka Kołodziej
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 4410213
Fax+48 91 488 24 93
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 118
ZadaniaProdukty tradycyjne, zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
Tomasz Michałowski
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 224
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 112
ZadaniaRybactwo śródlądowe
Dorota Pawlos-Podbielska
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 225
Fax+48 91 48 82 493
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 112
ZadaniaRybactwo śródlądowe
Justyna Pawłowska-Zalejska
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 226
Fax+48 91 48 82 493
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 107
Zadaniasprawy z zakresu ustawy Prawo łowieckie
Mariusz Bandrowski
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 234
Fax+48 91 48 82 493
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 107
ZadaniaEgzekucja nalezności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.
Marek Szczepanik
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 239
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 107
ZadaniaŁowiectwo
Piotr Robakowski
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 211
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 112
ZadaniaRybactwo Śródlądowe
Renata Tabor
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 258
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 115
Zadaniazadania związane z planowaniem i obsługą budżetu Wydziału oraz windykacja należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Magdalena Gajewska
WydziałBiuro ds. modernizacji i promocji obszarów wiejskich
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 216
Fax+48 91 44 10 493
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 114
ZadaniaDotacje celowe udzielane na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Łukasz Więcierz
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 229
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 100
Paulina Makatun-Hałas
WydziałBiuro ds. modernizacji i promocji obszarów wiejskich
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 233
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 114
ZadaniaOrganizacja konkursów, targów, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze Zachodnie
Renata Rojek
WydziałBiuro ds. rolnictwa łowiectwa i rybactwa
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 218
Fax+48 91 44 10 232
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 118
ZadaniaBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
Danuta Buczkowska
WydziałBiuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44-10-243
Fax+48 91 48-82-493
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 119
ZadaniaBiuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
Hubert Łuczak
WydziałBiuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 245
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 100
ZadaniaBiuro ds.wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
Łukasz Cygiel
WydziałBiuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
Funkcjap.o. Kierownika
Telefon+48 91 44 10 236
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 102
ZadaniaBiuro ds.wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
Anna Felkel
WydziałBiuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 295
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 100
ZadaniaBiuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
Artur Silicki
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. kontroli projektów w ramach PO RYBY 2014-2020
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 246
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 113
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. kontroli projektów w ramach PO RYBY 2007-2013, PO RYBY 2014-2020
Aleksandra Jaszczuk
WydziałBiuro ds. modernizacji i promocji obszarów wiejskich
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 215
Fax+48 91 48 82 493
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 114
ZadaniaOrganizacja targów
Agnieszka Żabkiewicz
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. kontroli, monitoringu i pomocy technicznej w ramach PO RYBY 2014-2020
FunkcjaInspektorka
Telefon+48 91 44 10 227
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 111
Grzegorz Krzemień
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. melioracji
FunkcjaInspektor
Telefon91 44 10 240
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 122
Izabela Zuchara
WydziałBiuro ds. melioracji
FunkcjaInspektor
Telefon91 44 10 203
Fax91 48 82 493
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 122
ZadaniaObsługa sekretariatu.
Karina Kubiak
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. melioracji
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon91 44 10 242
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 122
Karolina Kuźmińska
WydziałBiuro ds. modernizacji i promocji obszarów wiejskich
FunkcjaPodinspektor
Telefon91 44 10 232
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 120
Zadaniaorganizacja i prowadzenie konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty sołeckie"