Dane kontaktowe pracowników

Dane kontaktowe pracowników

Znajdź osobę

 

Wydział Administracyjny:

Aleksander Olszanowski
FunkcjaDyrektor
Telefon+48 91 452 8899
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 231
ZadaniaDyrektor Wydziału Administracyjnego
Marcin Sutkowski
FunkcjaZastępca Dyrektora
Telefon+48 91 452 8870
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 327
Joanna Ogorzałek
WydziałSekretariat
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 4 528 840
Fax+48 91 311 22 85
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 230
Zadaniaobsługa sekretariatu, wydawanie art. spożywczych
Henryka Staniszewska
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 4528 898
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 229
Wojciech Nowakowski
WydziałBiuro ds. realizacji zamówień publicznych i obsługi gospodarczej
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 45 28 860
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 236
Zadaniarealizowanie zamówień publicznych i obsługi gospodarczej Urzędu
Dawid Rogowicz
WydziałBiuro ds. realizacji zamówień publicznych i obsługi gospodarczej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 452 88 65
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 232
Zadaniaprzygotowywanie zamówień publicznych oraz realizacja zakupów
Wioletta Stachera
WydziałWydział Administracyjny
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 452 88 68
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 234
ZadaniaProwadzenie spraw związanych z ewidencją księgową wydatków WA, planowaniem, zmianami i sprawozdawczością budżetową
Anna Gołębiewska
WydziałBiuro ds. obsługi Urzędu i Interesantów
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 452 88 52
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 003
ZadaniaPrzyjmowanie i rozdzielanie korespondencji oraz przesyłek wpływających do Urzędu
Anna Piekarek
WydziałBiuro ds. realizacji zamówień publicznych i obsługi gospodarczej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 452 88 66
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 235
Zadaniaprzygotowywanie zamówień publicznych oraz realizacja zakupów
Przemysław Głowacki
WydziałBiuro ds. realizacji zamówień publicznych i obsługi gospodarczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 452 88 61
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 235
Zadaniaobsługa gospodarcza Urzędu, m.in.: ewidencja środków trwałych i wyposażenia, transport bagażowy, serwis i naprawa urządzeń biurowych, realizacja zakupów
Katarzyna Szwajdych
WydziałBiuro ds. realizacji zamówień publicznych i obsługi gospodarczej
FunkcjaPodinspektor
Telefon91 45 28 862
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 235
Zadaniaobsługa gospodarcza Urzędu, m.in.: ewidencja środków trwałych i wyposażenia, transport bagażowy, serwis i naprawa urządzeń biurowych, realizacja zakupów
Wiesław Lichwa
WydziałBiuro ds. realizacji zamówień publicznych i obsługi gospodarczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 4528864
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 215
Zadaniaobsługa gospodarcza Urzędu, m.in.: zamawianie cateringu, ogłoszeń prasowych, pieczęci
Anna Kołodziejska
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. zarządzania i utrzymania technicznego siedzib
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 45 28 871
AdresSzczecin, 70-421
Piłsudskiego 40, pokój 327
Zadaniaobsługa administracyjna obiektów Urzędu, realizacja zakupów
Marcin Mikuś
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. zarządzania i utrzymania technicznego siedzib
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 452 88 77
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 329
ZadaniaObsługa administracyjna obiektów Urzędu, koordynacja pracy konserwatorów, obsługa telefonii stacjonarnej, realizacja zakupów
Zdzisława Matela
WydziałKancelaria Ogólna Urzędu
FunkcjaInspektor
Telefon91 452 8854
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 003
Zadania
Zbigniew Kalinowski
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. zarządzania i utrzymania technicznego siedzib
FunkcjaKonserwator
Telefon+48 91 45 28 874
AdresSzczecin, 70-421
Piłsudskiego 40, pokój 239
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjnej obiektów Urzędu
Krzysztof Ponimasz
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. zarządzania i utrzymania technicznego siedzib
FunkcjaKonserwator
Telefon+48 91 45 28 873
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 239
Zadaniawykonywanie czynności konserwatorskich w siedzibach Urzędu
Marta Rogowska
WydziałWieloosobowe Stanowisko do spraw finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 4528869
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 234
Zadaniaewidencja dokumentów księgowych WA, przebieg wykonania budżetu, realizacja zawartych umów, wystawianie faktur dochodowych, obsługa telefonii komórkowej
Justyna Kłos
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. zarządzania i utrzymania technicznego siedzib
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 45 28 876
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 329
Zadaniazarządzanie i utrzymanie techniczne siedzib
Agnieszka Usielska
WydziałWieloosobowe stanowisko do spraw archiwum
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 488 44 31
AdresSzczecin, 70-205
ul. Świętego Ducha 2, pokój 12
Zadaniaprowadzenie Archiwum Zakładowego Urzędu, Koordynator czynności kancelaryjnych
Zofia Wielgosz
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. transportu
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 45 28 890
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 238
Zadaniakoordynowanie pracą kierowców Urzędu, obsługa transportu osobowego, zarządzanie flotą
Piotr Pietrzak
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. transportu
FunkcjaKierowca
Telefon+48 91 48 07 211
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 311
Zadaniaobsługa wyjazdów służbowych
Henryk Radzikowski
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. transportu
FunkcjaKierowca
Telefon+48 91
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40-42, pokój 311
Zadaniazapewnienie transportu pomiędzy siedzibami Urzędu oraz na terenie Szczecina, obsługa wyjazdów służbowych
Mariusz Lasiewicz
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. transportu
FunkcjaKierowca
Telefon+48 91 48 07 211
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 311
Zadaniaobsługa wyjazdów służbowych
Mariusz Rusoł
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. transportu
FunkcjaKierowca
Telefon+48 914 52 88 91
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 238
ZadaniaObsług WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCH.
Wojciech Umiastowski
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. transportu
FunkcjaKierowca
Telefon+48 91 48 07 325
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I
Zadaniazapewnienie transportu pomiędzy siedzibami Urzędu oraz na terenie Szczecina, obsługa wyjazdów służbowych
Iwona Duda
WydziałKancelaria Ogólna Urzędu
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+ 48 91 452 8853
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 003
Zadaniaprzyjmowanie i rozdzielanie korespondencji oraz przesyłek wpływających do Urzędu
Barbara Musielak
WydziałBiuro ds. obsługi Urzędu i Interesantów
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 452 88 56
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 003
Zadaniaprzyjmowanie i rozdzielanie korespondencji oraz przesyłek wpływających do Urzędu
Katarzyna Cholewicka-Turek
WydziałBiuro ds. obsługi Urzędu i Interesantów
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 452 88 51
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 003
Zadaniaprzyjmowanie i rozdzielanie korespondencji oraz przesyłek wpływających do Urzędu
Artur Sawicki
WydziałKancelaria Ogólna Urzędu
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 452 88 57
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 003
Zadaniaprzyjmowanie i rozdzielanie korespondencji oraz przesyłek wpływających do Urzędu
Katarzyna Bryja
WydziałKancelaria Ogólna Urzędu
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 914528850
Fax+48 91 48 93 976
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 002
Zadaniaprzyjmowanie i rozdzielanie korespondencji oraz przesyłek wpływających do Urzędu
Piotr Gliwa
WydziałKancelaria Ogólna Urzędu
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 452-88-59
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 001
Zadaniaprzyjmowanie i rozdzielanie korespondencji oraz przesyłek wpływających do Urzędu
Marta Gonerska
WydziałKancelaria Ogólna Urzędu
FunkcjaPodinspektor
Telefon91 452 8855
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 003
Zadaniaprzyjmowanie i rozdzielanie korespondencji oraz przesyłek wpływających do Urzędu
Arkadiusz Salke
FunkcjaKierowca
Dariusz Kuster
FunkcjaKierowca
Daniel Rudziński
FunkcjaInspektor
Kamil Pacholski
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. zarządzania i utrzymania technicznego siedzib
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 45 28 863
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 329
Marita Bujniak
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. archiwum
FunkcjaInspektor
Telefon914884431
AdresSzczecin, 70-205
ul. Świętego Ducha 2, pokój 12
Zadaniaprowadzenie Archiwum Zakładowego Urzędu
Rafał Szymański
WydziałBiuro ds. realizacji zamówień publicznych i obsługi gospodarczej
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 452 8875
AdresSzczecin, 70-421
ul. Piłsudskiego 40, pokój 215
Zadaniaprzygotowywanie zamówień publicznych oraz realizacja zakupów