Artykuły

Artykuły

Column 1Column 2Column 3

Strony

Strony

Lp. Tytuł Data publikacji
1

Ochrona zdrowia psychicznego - wykaz lekarzy

20-01-2022
2

Rejestr wydanych zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18%.

20-01-2022
3

Rejestr Uchwał Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

17-01-2022
4

Stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji

19-11-2021
5

Ewidencja Odznaczonych Odznaką Honorową

25-10-2021
6

Ewidencja psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

12-10-2021
7

Pracownie psychologiczne - rejestr przedsiębiorców

12-10-2021
8

Wykaz koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, dla których organem koncesyjnym jest Marszałek Województwa

20-09-2021
9

Ewidencja egzaminatorów na prawo jazdy w województwie zachodniopomorskim

13-09-2021
10

Rejestr Uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

21-07-2021
11

Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego

27-05-2021
12

Ewidencja lekarzy uprawnionych do badań kierowców

21-04-2021
13

Sprawozdania zbiorcze z realizacji wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich

14-04-2021
14

Rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych

22-01-2021
15

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Województwie Zachodniopomorskim

14-07-2020
16

Lista instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych na terenie województwa zachodniopomorskiego

27-03-2020
17

Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim - rok 2019

31-01-2020
18

Rejestr przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne z siedzibą w województwie zachodniopomorskim

16-01-2020
19

REJESTR DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU KRAJOWYM I WOJEWÓDZKIM ROK 2018

12-04-2019
20

Ewidencja jednostek organizacyjnych prowadzących pracownię psychologiczną

21-11-2018
Column 1Column 2Column 3

Strony

Strony