Dane kontaktowe pracowników

Dane kontaktowe pracowników

INFORMACJA

 

Dojście do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości możliwe jest jedynie od strony ul. Mazowieckiej przez teren Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Znajdź osobę

 

Wydział Zamiejscowy Urzędu w Koszalinie

Marcin Waszkiewicz
FunkcjaDyrektor
Telefon+48 94 31 77 400
Fax+48 94 31 77 406
E-mailmwaszkiewicz@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 126
Ewelina Szynkowska
FunkcjaInspektor
Telefon+48 94 31 77 400
Fax+48 94 31 77 406
E-maileszynkowska@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 126
ZadaniaSekretariat
Paulina Czechowska
FunkcjaInspektor
Telefon+48 94 31 77 411
Fax+48 94 31 77 406
E-mailpczechowska@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 103
Witold Pulkowski
FunkcjaGeolog wojewódzki
Telefon+48 94 31 77 403
Fax+48 94 31 77 406
E-mailwpulkowski@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 119
ZadaniaSprawy z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze
Bożena Kocur
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 94 31 77 421
E-mailbkocur@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 122
ZadaniaGospodarka odpadami
Grzegorz Wiśniewski
FunkcjaInspektor
Telefon+48 94 31 77 412
Fax943177406
E-mailgwisniewski@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 110
Zadania1.Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego. 2.Biuro Regionalnego Transportu Pasażerskiego - kontrola przewozów regularnych. 3.Obsługa administracyjna Wydziału Zamiejscowego.
Tomasz Szafrański
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 94 31 77 423
E-mailtszafranski@wzp.pl
AdresSzczecin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 118
ZadaniaKontrola nieruchomości z zasobu województwa,przeglądy techniczne obiektów, zadania inwestycyjne i remontowe
Mariola Słomska
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 94 31 77 424
Fax+48 94 31 77 426
E-mailmslomska@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 117
ZadaniaKontrola nieruchomości z zasobu województwa,przeglądy techniczne obiektów, zadania inwestycyjne i remontowe
Krystyna Kościńska
WydziałRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 94 31 77 415
Fax+48 94 31 77 406
E-mailkkoscinska@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 115
Zadania1. Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe. 2. Współpraca z organami administracji rządowej, powiatami, gminami oraz organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań z zakresu polityki społecznej.
Krzysztof Szczepanik
Wydział Biuro ds. Sieci Punktów Informacyjnych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 94 31 77 409
E-mailkszczepanik@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 124
ZadaniaLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
Michał Szumski
WydziałBiuro ds. Sieci Punktów Informacyjnych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 94 31 77 405
E-mailmszumski@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 124
ZadaniaLokalny Punk Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
Bogumiła Kowalczyk
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 94 31 77 422
E-mailbkowalczyk@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 123
ZadaniaOchrona powietrza, ochrona przed hałasem
Kamila Solska
FunkcjaInspektor
Telefon+48 94 31 77 420
E-mailksolska@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 121
ZadaniaPozwolenia zintegrowane
Zdzisław Kruk
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 94 31 77 404
E-mailzkruk@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 113
ZadaniaPozwolenia wodnoprawne
Marzenna Janus
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 94 31 77 414
E-mailmajanus@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 114
ZadaniaOchrona Środowiska - Pozwolenia wodnoprawne
Paweł Jędruszczak
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 94 31 77 408
E-mailpjedruszczak@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 101
Błażej Pasula
WydziałBiuro ds. Sieci Punktów Informacyjnych
FunkcjaInspektor
Telefon94 31 77 407
E-mailbpasula@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 124
ZadaniaLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
Jakub Kowalik
WydziałGabinet Marszałka
FunkcjaInspektor
Telefon+48 94 31 77 410
E-mailjkowalik@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 102
Ryszard Ratajski
WydziałWydział Turystyki i Gospodarki
FunkcjaInspektor
Telefon+48 94 31 77 418
Fax+48 94 31 77 406
E-mailrratajski@wzp.pl
AdresKoszalin, 75-412
ul. Monte Cassino 2, pokój 101
ZadaniaRealizacja zadań z zakresu ustawy o usługach turystycznych.