Dane kontaktowe pracowników

Dane kontaktowe pracowników

INFORMACJA

 

Dojście do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości możliwe jest jedynie od strony ul. Mazowieckiej przez teren Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Znajdź osobę

 

Wydział Zarządzania Strategicznego

Marcin Szmyt
FunkcjaDyrektor
Telefon+48 91 441 11 71
Fax91 488 10 15
E-mailmszmyt@wzp.pl
E-mailwzrpo@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 516
ZadaniaDyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego
Marek Orszewski
FunkcjaZastępca Dyrektora
Telefon+48 91 44 11 171
Fax+48 91 488 10 15
E-mailmorszewski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 514
ZadaniaZastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego
Katarzyna Samołyk
FunkcjaZ-ca Dyrektora
Telefon+48 91 44 11 628
Fax+48 91 48 81 015
E-mailksamolyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 519
ZadaniaZastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego
Bożena Grzybowska
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 623
Fax091 488 10 15
E-mailbgrzybowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 515
ZadaniaObsługa sekretariatu
Dominika Sokół
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 171
Fax+48 91 48 81 015
E-maildsokol@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 515
ZadaniaObsługa sekretariatu
Ewa Plinta
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44-11-623
E-maileplinta@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 515
ZadaniaObsługa sekretariatu
Anna Staśkiewicz
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 175
Fax+48 91 48 81 015
E-mailawicher@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 602
ZadaniaKierowanie pracą Biura ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
Kalina Lachowicz-Jackowska
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 415
E-mailklachowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 603
Amadou Sy
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 612
Fax+48 91 48 81 015
E-mailasy@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 603
Zadania Zespół ds. Odwołań i Nieprawidłowości
Małgorzata Sauter
WydziałWydział Zarządzania Strategicznego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 141
Fax+48 91 48 81 015
E-mailmsauter@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 415
ZadaniaBiuro ds. Finansowych
Piotr Wolski
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 177
E-mailpwolski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 509
Dorota Korenicka
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 181
E-maildkorenicka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 513
Marek Budziłowicz
WydziałBiuro ds. Programowania
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+4891 44 11 179
E-mailmbudzilowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 509
ZadaniaKoordynator w Zespole koordynatora środowiskiego
Katarzyna Kaak-Łasecka
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 683
E-mailklasecka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 513
Jolanta Buben
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 183
Fax+48 9148 81 015
E-mailjbuben@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 505
ZadaniaZespół ds. Procedur w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
Paweł Marski
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Informatycznych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 182
E-mailpmarski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 507
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. informatycznych
Magdalena Rdzeń
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 183
E-mailmnowaczyk@wzp.pl
E-mailmrdzen@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 505
ZadaniaBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
Wanda Skorupska
WydziałBiuro ds.Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 180
Fax+48 91 48 81 015
E-mailwskorupska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 509
ZadaniaKoordynator środowiskowy
Nikodem Trus
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 185
E-mailntrus@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 603
ZadaniaZespół ds. Procedur w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
Monika Koperkiewicz
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 186
E-mailmkoperkiewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 407
ZadaniaBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
Magdalena Boć
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 681
E-mailmboc@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 409
ZadaniaBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
Anna Rogozińska
WydziałBiuro ds. Inicjatyw Wspólnotowych i Monitoringu
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 189
E-mailasalamon@wzp.pl
E-mailarogozinska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 410
ZadaniaKoordynator Zespółu ds. Ewaluacji i Monitoringu
Grzegorz Augustowski
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 405
Fax+48 91 44 11 448
E-mailgaugustowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 418
ZadaniaBiuro ds. Finansowych
Marek Jaśniewski
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 190
E-mailmjasniewski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 414
ZadaniaBiuro ds. Finansowych
Adam Surmacz
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 192
E-mailasurmacz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 513
Iwona Pecyna
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 193
Fax+48 91 44 11 693
E-mailipecyna@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 414
ZadaniaKoordynator Zespołu ds. Dotacji w Biurze ds. Finansowych
Dorota Dalidowicz
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 194
E-mailddalidowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 416
Justyna Bykowska
WydziałBiuro ds. Europejskiego Funduszu Społecznego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 444
Fax91 48 81 015
E-mailjbykowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 401
Bożena Witkowska
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 659
E-mailbwitkowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 417
Dominik Wiktorowicz
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Informatycznych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 198
E-maildwiktorowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 507
ZadaniaWieloosobowe Stanowisko ds. Informatycznych
Krzysztof Garczyński
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. pomocy technicznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 161
E-mailkgarczynski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 418
ZadaniaOrganizacja szkoleń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WZ 2014-2020, Pomoc Techniczna RPO
Marcin Głowacki
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Pomocy Technicznej
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 199
E-mailmglowacki@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 418
ZadaniaPomoc Techniczna RPO WZ
Marcin Sauk
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Informatycznych
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 600
E-mailmsauk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 507
ZadaniaKoordynator wieloosobowego stanowiska ds. Informatycznych
Marcin Rom
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 613
Fax+48 91 48 81 015
E-mailmrom@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 602
ZadaniaKoordynator Zespołu ds. Odwołań i Nieprawidłowości w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
Agnieszka Babiuch
Wydział Biuro ds. Finansowych
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44-11-605
E-mailababiuch@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 416
Agnieszka Kojder
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 413
Fax+48 91 48 81 015
E-mailakojder@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 405
Alicja Ostaszewska
WydziałBiuro ds Rozwoju Regionalnego
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 189
E-mailaostaszewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 409
Agnieszka Suchanowska
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 604
E-mailasuchanowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 417
Anna Sztandera
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 614
Fax+48 91 48 81 015
E-mailasztandera@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 404
Aleksandra Tymecka
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 629
Fax+48 91 48 81 015
E-mailatymecka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 603
Barbara Opar
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 668
E-mailbopar@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 513
Beata Smoczyk
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 165
Fax+48 91 48 81 015
E-mailbsmoczyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 417
Beata Żukowska
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44-11-673
E-mailbzukowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 418
Dominika Dalbiak-Nowak
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 672
E-mailddalbiak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 510
Dorota Dawidziak
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 669
E-mailddawidziak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 520
ZadaniaZespół ds. Konkursu dotacji na programy rewitalizacji
Danuta Drzewiecka
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 188
E-mailddrzewiecka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 409
ZadaniaBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
Dariusz Dziechciarz
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 461
E-mailddziechciarz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 520
Dorota Korczyńska
WydziałBiuro ds. Europejskiego Funduszu Społecznego
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 414
Fax+48 91 44 81 015
E-maildkorczynska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 401
Diana Rosu-Rozpędek
WydziałBiuro ds. Instrumentów Finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 680
Fax91 488 10 15
E-maildrozpedek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 413
ZadaniaBiuro ds. Instrumentów Finansowych
Elżbieta Sołoniuk
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 441 16 15
E-maileredzko@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 407
ZadaniaBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
Hanna Brzezińska
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 606
E-mailhbrzezinska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 603
ZadaniaKoordynator Zespołu ds. Kontroli w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
Hanna Galewska
WydziałBiuro Programowania Rozwoju
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 446
Fax+48 91 48 81 015
E-mailhgalewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 407
Hanna Rojek
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaGłówny specjalista
Telefon+48 91 44 11 409
Fax+48 91 48 81 015
E-mailhrojek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 402
ZadaniaZespół ds. Innowacji
Igor Jasinski
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 412
Fax+48 91 44 81 015
E-mailijasinski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 403
Iwona Jomma
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 448
E-mailijomma@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 416
Jacek Baraniecki
WydziałBiuro ds Rozwoju Regionalnego
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 418
E-mailjbaraniecki@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 407
Jakub Borowski
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaPodinspektor
Telefon(+48 91) 44 11 654
Fax(+48 91) 48 81 015
E-mailjborowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 509
Justyna Gładysz-Gniadek
WydziałBiuro ds. Finansowych
Funkcjapodinspektor
Telefon+48 91 44 11 605
E-mailjgladysz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 416
Justyna Jabłońska-Marchewka
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 674
Fax91 48 81 015
E-mailjjablonska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 505
ZadaniaZespół ds. Kontroli
Justyna Kokotowska
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon48 91 44 11 601
Fax48 91 48 81 015
E-mailjkokotowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 402
ZadaniaZespół ds. Innowacji
Joanna Roens
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 155
E-mailjroens@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 404
Jolanta Tryszkiewicz
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 670
E-mailjtryszkiewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 520
ZadaniaWsparcie gmin województwa zachodniopomorskiego w przygotowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji
Kamila Kupczyk-Wiśniak
WydziałBiuro ds. Instrumentów Finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 602
Fax+48 91 48 81 015
E-mailkkupczyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 413
ZadaniaBiuro ds. Instrumentów Finansowch
Lech Barylski
WydziałBiuro ds Rozwoju Regionalnego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 416
E-maillbarylski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 410
Leszek Guździoł
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon
E-maillguzdziol@wzp.pl
Magdalena Gacek
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon+48 091 44-11-626
E-mailmgacek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 602
Magdalena Kafarska
WydziałBiuro ds. Instrumentów Finansowych
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 187
Fax+48 91 48 81 015
E-mailmkafarska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 413
ZadaniaBiuro ds. Instrumentów Finansowych
Marzena Peter-Ilkiewicz
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 632
E-mailmpeter@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 415
ZadaniaZespół ds. Certyfikacji
Mateusz Skalnicki-Kirpsza
WydziałBiuro ds. Europejskiego Funduszu Społecznego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 463
Fax+48 91 48 81 015
E-mailmskalnicki@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 401
Marta Śniadała
WydziałBiuro ds. Europejskiego Funduszu Społecznego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 447
E-mailmsniadala@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 401
Piotr Kaszczyszyn
Funkcjastażysta/podinspektor
Telefon
E-mailpkaszczyszyn@wzp.pl
Paweł Szeremet
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 403
Fax+48 91 48 81 015
E-mailpszeremet@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 402
ZadaniaZespół ds. Innowacji
Paulina Użdelewicz
WydziałBiuro ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 671
E-mailpuzdelewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 510
Roksana Żochowska
WydziałBiuro ds. Finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 607
E-mailrzochowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 415
ZadaniaZespół ds. certyfikacji
Rafał Niewiarowski
WydziałBiuro Programowania Rozwoju
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 404
Fax+48 91 48 81 015
E-mailrniewiarowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 405
ZadaniaBiuro Programowania Rozwoju
Sławomir Doburzyński
WydziałBiuro ds. Rozwoju Regionalnego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 658
E-mailsdoburzynski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 410
ZadaniaPrace nad Zachodniopomorskim Modelem Programowania Rozwoju Redagowanie Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego
Urban Kuza
WydziałBiuro ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 603
Fax+48 91 48 81 015
E-mailukuza@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 504
ZadaniaZespół ds. Odwołań i Nieprawidłowości w Biurze ds. Zarządzania Systemowego i Kontroli
Waldemar Herman
WydziałBiuro ds.Rozwoju Regionalnego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 464
Fax+48 91 48 81 015
E-mailwherman@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 405
Wojciech Kępka
WydziałBiuro ds. Instrumentów Finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 697
E-mailwkepka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 413