Dane kontaktowe pracowników

Dane kontaktowe pracowników

INFORMACJA

 

Dojście do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości możliwe jest jedynie od strony ul. Mazowieckiej przez teren Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Znajdź osobę

 

Wydział Zdrowia

Dorota Łabinowicz
FunkcjaDyrektor
Telefon+48 9144 16 200
Fax+48 91 44 16 215
E-maildlabinowicz@wzp.pl
E-maildz-lecznictwo@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4
Hanna Jakimowicz
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 16 212
E-mailhjakimowicz@wzp.pl
E-mailkontrola@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 341
ZadaniaNadzór i przekształcenia SPZOZ
Irena Wawreszuk
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 16 208
Fax+48 91 44 16 215
E-mailiwawreszuk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 342
ZadaniaSprawy medyczne
Robert Sutarczyk
Funkcjap.o. Zastępcy Dyrektora
Telefon+48 91 44 16 200
Fax+48 91 44 16 215
E-mailrsutarczyk@wzp.pl
E-mailkontrola@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 338
Agnieszka Śliwińska
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 16 203
E-mailasliwinska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 345
ZadaniaOrganizacja staży podyplomowych dla lekarzy i pielęgniarek
Karolina Walkowiak
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 16 206
E-mailkwalkowiak@wzp.pl
E-maildz-inwestycje@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 339
Elżbieta Ćwiertniewska
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 16 205
E-mailecwiertniewska@wzp.pl
E-maildz-organizacja@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 340
ZadaniaSprawy organizacyjno-prawne
Anna Sidor-Ujek
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 16 204
E-mailaujek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 345
ZadaniaStanowisko ds. finansowych
Aleksandra Borskowicz
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 16 209
Fax+48 914416215
E-mailaborskowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 343
Ewa Kalinowska
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 16 207
Fax+48 91 44 16 215
E-mailekalinowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 343
ZadaniaGospodarka mieniem SPZOZ
Joanna Bartosiak
FunkcjaInspektor
Telefon91 44 16 228
E-mailjbartosiak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 343
Michał Szkutnik
WydziałWydział Zdrowia
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 16 210
Fax+48 91 44 16 215
E-mailmszkutnik@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 343
ZadaniaProjekty z udziałem środków pomocowych
Piotr Derkowski
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 16 213
E-mailpderkowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 339
ZadaniaNadzór i przekształcenia SPZOZ
Wojciech Kręt
WydziałWydział Zdrowia
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 16 211
E-mailwkret@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 339
Zadaniae-Zdrowie, Telemedycyna