Dane kontaktowe pracowników

Dane kontaktowe pracowników

INFORMACJA

 

Dojście do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości możliwe jest jedynie od strony ul. Mazowieckiej przez teren Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Znajdź osobę

 

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojciech Łebiński
FunkcjaDyrektor
Telefon+48 91 44 11 100
E-mailwlebinski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 314
ZadaniaDyrektor Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Agnieszka Dębicka
FunkcjaZastępca Dyrektora
Telefon+48 91 44 11 100
E-mailadebicka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 319
ZadaniaZastępca Dyrektora Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Anna Łangowska
FunkcjaZastępca Dyrektora
Telefon+48 91 44 11 100
E-mailalangowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 318
ZadaniaZastępca Dyrektora Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Kornelia Pakuła
FunkcjaZastępca Dyrektora
Telefon+48 91 44 11 100
E-mailkpakula@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 316
ZadaniaZastępca Dyrektora Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Małgorzata Poterek
FunkcjaInspektor
Telefon091 44 11 133
Fax091 488 99 94
E-mailmpoterek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 314
ZadaniaSekretariat WWRPO
Aleksandra Grabowska
WydziałBiuro ds. projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 126
E-mailalgrabowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 201
Andrzej Zdun
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo - rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 153
E-mailazdun@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 215
ZadaniaZespół nr 1
Norbert Baran
WydziałBiuro ds. Projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 119
E-mailnbaran@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 217
Liwia Krajewska-Juś
WydziałBiuro ds. projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 154
E-maillkrajewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 216
ZadaniaZespół nr 1
Arkadiusz Szelągiewicz
WydziałBiuro ds. Projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 644
E-mailaszelagiewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 219
ZadaniaZespół nr 2
Magdalena Nowicka
WydziałBiuro ds. projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 162
E-mailmnowicka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 217
ZadaniaZespół nr 1
Małgorzata Szymańska
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo - rozwojowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 124
E-mailmalszymanska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 201
Zadaniazespół nr 2
Igor Tamborski
WydziałBiuro ds. projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 609
E-mailitamborski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 208
ZadaniaBiuro ds. projektów badawczo-rozwojowych
Joanna Kaczmarczyk
WydziałBiuro ds. projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 129
Fax+48 91 48 89 994
E-mailjkaczmarczyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 220
Zadaniakierowanie pracą biura zajmującego się beneficjentami osi 1
Krzysztof Olejniczak
WydziałBiuro ds. Odzyskiwania Środków Finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 620
E-mailkolejniczak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 201
Kamil Gałgański
WydziałBiuro Projektów badawczo - rozwojowych
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 622
E-mailkgalganski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 209
Bartłomiej Jezierski
WydziałBiuro ds. projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 651
E-mailbjezierski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 217
Magdalena Czaboćko
WydziałBiuro ds. Projektów badwczo-rozwojowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 106
E-mailmczabocko@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 214
Radosław Głowacki
WydziałBiuro ds. Projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 619
E-mailrglowacki@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 220
Anna Kocik
WydziałBiuro ds. Projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 648
E-mailakocik@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 216
Agnieszka Sznepka
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 617
E-mailasznepka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 218
Kamila Rudy
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 137
Fax+48 91 48 89 994
E-mailkrudy@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 205
ZadaniaZespół ds. Kontroli merytorycznej
Małgorzata Olszewska
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 657
E-mailmolszewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 218
Elżbieta Konieczna
WydziałBiuro ds. Projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 687
E-mailekonieczna@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 219
ZadaniaZespół nr 2
Aleksandra Sopińska
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 608
E-mailasopinska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 215
Agnieszka Makowska
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo - rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 631
E-mailamakowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 208
ZadaniaZespół nr 2
Anna Blachowska
WydziałBiuro ds. Projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 118
E-mailablachowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 216
Joanna Drozdek
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 117
Fax+48 91 48 89 994
E-mailjdrozdek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 119
Agnieszka Lizak
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Finansów i Pomocy Technicznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 104
Fax+48 91 488 99 94
E-mailalizak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 112
Marlena Świderska
WydziałBiuro do spraw II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 115
E-mailmswiderska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 303
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT
Agnieszka Konieczna
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 696
E-mailakonieczna@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 302
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT
Marta Hamerska
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 147
E-mailmhamerska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 305
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT.
Wirginia Izdebska-Kotkowska
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 631
E-mailwizdebska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 302
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT
Marta Tochowicz
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 151
E-mailmtochowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 116
Kamila Ćwiertnia
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 636
E-mailkcwiertnia@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 106
Agnieszka Hirsch
WydziałBiuro ds. IV Osi Priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 685
E-mailafronczak@wzp.pl
E-mailahirsch@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 118
Konrad Olber
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 144
Fax+48 91 48 89 994
E-mailkolber@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 118
Aleksandra Machut
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 637
E-mailamachut@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 215
Alicja Pal
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 655
E-mailapal@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 120
Anna Kmieć
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 105
E-mailakmiec@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 119
Anna Szeremeta
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 108
E-mailaszeremeta@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 304
Dominika Rysiewicz
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 686
E-maildrysiewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 122
Agata Kosmowska
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 406
E-mailakosmowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 120
Magdalena Semperska
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 123
Fax+48 91 488 99 94
E-mailmsemperska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 120
Luiza Szymala
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 150
E-maillszymala@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 122
Marta Bachmatiuk
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 610
E-mailmbachmatiuk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 104
Joanna Pachnowska
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 638
E-mailjpachnowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 113
Kamila Lender
Wydział Biura ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 650
E-mailklender@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 113
Anna Rzepiela
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 130
E-mailarzepiela@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 303
ZadaniaBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
Ewa Wierzba
WydziałBiuro ds. IV i IX osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 159
E-mailewierzba@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 118
Agnieszka Bednarska
WydziałBiuro ds. IV Osi Priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 647
E-mailabednarska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 119
Agnieszka Piasecka
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 152
Fax+4891 488 99 94
E-mailapiasecka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 114
Barbara Kuza
WydziałBiuro ds.II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 116
E-mailbakuza@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 301
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT
Joanna Kwiatek
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 457
E-mailjkwiatek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 115
Karolina Wółkiewicz
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 460
E-mailkwolkiewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 303
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT
Katarzyna Chmielewska-Czyżyk
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 661
E-mailkchmielewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 301
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT
Joanna Kaliszczak
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 664
Fax091 488 99 94
E-mailjkaliszczak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 113
ZadaniaKoordynator
Edyta Przybylska
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 170
E-maileprzybylska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 117
Michał Czyżyk
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 677
E-mailmczyzyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 203
Alicja Ratajska
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 690
E-mailarynkiewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 204
ZadaniaKoordynator Zespołu ds. kontroli merytorycznej
Wiesława Bandarowicz
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 611
E-mailwbandarowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 203
ZadaniaKoordynator Zespołu ds. kontroli finansowej
Dawid Dachnowski
WydziałBiuro ds. projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 148
E-mailddachnowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 209
ZadaniaBiuro ds. projektów badawczo-rozwojowych
Agnieszka Gaca-Rydzewska
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 645
Fax+48 91 48 89 994
E-mailagaca@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 202
ZadaniaZespół ds. Kontroli merytorycznej
Kamil Szyszłowski
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 639
E-mailkszyszlowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 204
ZadaniaZespół ds. Kontroli merytorycznej
Anna Szczygielska
WydziałBiuro ds. projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 127
E-mailaszczygielska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 215
Anna Baturo
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 642
E-mailabaturo@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 205
ZadaniaZespół ds. Kontroli finansowej
Natalia Piechowiak
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 695
E-mailnpiechowiak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 205
ZadaniaZespół ds. kontroli finansowej
Mariola Andruszko
WydziałBiuro ds. Kontroli I osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 688
E-mailmandruszko@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 202
ZadaniaZespół ds. Kontroli Finansowej
Bogumił Kuza
WydziałBiuro ds. projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 621
E-mailbkuza@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 209
Jolanta Łempicka
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 662
E-mailjlempicka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 103
Dawid Pieniek
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 112
E-maildpieniek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 312
Oktawian Bąbel
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 120
E-mailobabel@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 102
ZadaniaZespół ds. Kontroli merytorycznej
Krzysztof Harłukowicz
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 140
E-mailkharlukowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 102
ZadaniaZespół ds. Kontroli finansowej
Michał Kojder
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 635
E-mailmkojder@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 23
ZadaniaZespół ds. Kontroli merytorycznej
Weronika Kuks
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oray publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 157
E-mailwkuks@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 105
Marek Górski
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 107
E-mailmgorski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 23
ZadaniaZespół ds. Kontroli merytorycznej
Joanna Stylska
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 138
E-mailjstylska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 301
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT(Zespół nr 2)
Piotr Jaś
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 641
E-mailpjas@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 024
ZadaniaZespół ds. Kontroli merytorycznej
Beata Kropidłowska
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 663
E-mailbkropidlowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 103
Anna Skubisz
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 462
E-mailaskubisz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 105
ZadaniaZespół ds. Kontroli finansowej
Piotr Zarzycki
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 692
E-mailpzarzycki@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 103
ZadaniaZespół ds. kontroli finansowej
Monika Korzeniowska-Grodek
WydziałBiuro ds. Projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44-11-135
E-mailmkorzeniowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 219
Wioletta Jemielita
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 689
E-mailwjemielita@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 403
ZadaniaZespół ds. kontroli finansowej
Agnieszka Wagner
WydziałBiuro do spraw II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 417
E-mailagwagner@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 305
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT
Joanna Niwa
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. finansowych oraz pomocy technicznej
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 44 11 142
E-mailjniwa@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 311
ZadaniaZadania z zakresu finansów oraz pomocy technicznej.
Agata Tomczak-Mróz
WydziałBiuro ds. Odzyskiwania Środków Finansowych
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 132
E-mailatomczak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 311
ZadaniaBiuro ds. Odzyskiwania Środków Finansowych
Edyta Stegmann
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 131
E-mailestegmann@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 116
ZadaniaZespół ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
Agnieszka Orszewska
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Finansowych i Pomocy Technicznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 128
E-mailafulawka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 112
ZadaniaWieloosobowe Stanowisko ds. Finansowych i Pomocy Technicznej
Anna Jończyk
WydziałBiuro ds. Odzyskiwania Środków Finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 699
E-mailajonczyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 107
Magdalena Niemczuk
WydziałWieloosobowe Stanowisko ds. Finansowych i Pomocy Technicznej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 653
E-mailmniemczuk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 101
Anna Gierlik
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 643
E-mailagierlik@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 302
ZadaniaII i V oś priorytetowa
Anna Góralska
WydziałBiuro ds. IV Osi Priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 458
E-mailagoralska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 121
Agnieszka Humańska
WydziałBiuro do spraw II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 11 634
E-mailahumanska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 302
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT
Anna Klichowska
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 151
E-mailaklichowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 117
Anna Kukla-Posyłajka
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 158
E-mailakukla@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 304
Aneta Matyniak
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44-11-122
Fax+48 91 48 89 994
E-mailamatyniak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 114
Adam Milczarek
WydziałBiuro ds. Odzyskiwania Środków Finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 103
E-mailamilczarek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 107
Anna Rogalska
Wydział Biuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 105
E-mailarogalska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 120
Agata Sawastian
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. finansowych oraz pomocy technicznej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 104
E-mailasawastian@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 112
Agata Skalska
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 123
E-mailaskalska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 121
Anna Stefańczyk
WydziałSekretariat WWRPO
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 100
Fax+48 91 48 89 994
E-mailastefanczyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 314
ZadaniaObsługa sekretariatu WWRPO
Anna Wasilewska
WydziałBiuro ds. projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 419
E-mailawasilewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 219
Agata Złotnik
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44-11-156
E-mailazlotnik@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 119
Ewelina Krawczyk
WydziałBiuro ds. projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 125
E-mailekrawczyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 201
Izabela Majerczak
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44-11-684
E-mailimajerczak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 105
Justyna Chwiłkowska
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 44 11 652
E-mailjchwilkowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 117
Joanna Maciołek
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 694
E-mailjmaciolek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 115
Katarzyna Ciesielska
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaInspektor
Telefon048 91 44 11 168
E-mailkaciesielska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 115
Katarzyna Janulewicz
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo - rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44-11-625
Fax+48 91 48 89 994
E-mailkjanulewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 214
Kamila Puchała
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. finansowych oraz pomocy technicznej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44-11-451
Fax+48 91 48 89 994
E-mailkpuchala@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 101
Liliana Kuryj
WydziałBiuro ds. IV osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44-11-660
E-maillkuryj@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 120
Marcelina Czeronko
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. finansowych oraz pomocy technicznej
FunkcjaMłodszy Referent
Telefon+48 91 44 11 653
E-mailmczeronko@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 101
Małgorzata Jankowska
WydziałBiuro ds. Kontroli
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 698
E-mailmjankowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 023
ZadaniaZespół ds. Kontroli merytorycznej
Michał Karbowniczyn
WydziałBiuro ds. projektów badawczo-rozwojowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 134
E-mailmkarbowniczyn@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 208
Małgorzata Lichtańska
WydziałBiuro ds II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 656
E-mailmlichtanska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 301
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT
Magdalena Narojek-Kaminiarz
Wydział Biuro ds. IX osi priorytetowej oraz publicznej infrastruktury badawczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44-11-646
E-mailmnarojek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 116
Monika Milanowicz
WydziałBiuro ds. Projektów rozwoju gospodarczego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 678
E-mailmomilanowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 219
Magdalena Ornat - Strutyńska
WydziałBiuro ds. IX osi priorytetowej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 684
E-mailmornat@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 117
Mariia Pokotylo
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo - rozwojowych
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 11 195
E-mailmpokotylo@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 214
Magdalena Sikorska-Brezgieł
WydziałBiuro ds. Projektów badawczo - rozwojowych
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 11 627
E-mailmsikorska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 211
Paulina Kondrat-Bielecka
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowej oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZIT
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 160
E-mailpkondrat@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 304
ZadaniaII i V oś priorytetowa oraz projekty pozakonkursowe w ramach ZIT.
Renata Gryciuk
WydziałBiuro ds. II i V osi priorytetowe oraz projektów pozakonkursowych w ramach ZITj
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 11 164
Fax+48 91 48 89 994
E-mailrgryciuk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-203
ul. Wyszyńskiego 30, pokój 305