Dane kontaktowe pracowników

Dane kontaktowe pracowników

INFORMACJA

 

Dojście do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości możliwe jest jedynie od strony ul. Mazowieckiej przez teren Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Znajdź osobę

 

Wydział Rolnictwa i Rybactwa

Andrzej Binka
Funkcjap.o. Dyrektora
Telefon+48 91 44 10 203
Fax+48 91 48 82 493
E-mailabinka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 104
Krzysztof Berest
FunkcjaZastępca Dyrektora
Telefon+48 91 44 10 202
Fax+48 91 44 10 232
E-mailkberest@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 101
Karolina Berdzik
FunkcjaSekretarka
Telefon+48 91 44 10 203
Fax+48 91 48 82 493
E-mailkberdzik@wzp.pl
E-mailrolnictwo@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 104
Hanna Łaniewska
FunkcjaInspektor
Telefon48 91 44 10 203
Fax+48 91 48 82 493
E-mailhlaniewska@wzp.pl
E-mailsek_wrir@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 104
ZadaniaObsługa sekretariatu
Elżbieta Nowak
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 44 10 237
E-mailenowak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 103
ZadaniaBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
Iwona Grzech
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 259
E-mailiwisniewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 115
ZadaniaWindykacja należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji
Agnieszka Kołodziej
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 4410213
Fax+48 91 488 24 93
E-mailakolodziej@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 117
ZadaniaProdukty tradycyjne, zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
Tomasz Michałowski
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 224
E-mailtmichalowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 122
ZadaniaRybactwo śródlądowe
Dorota Pawlos
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 225
Fax+48 91 48 82 493
E-maildpawlos@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 122
ZadaniaRybactwo śródlądowe
Mariusz Bandrowski
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 234
Fax+48 91 48 82 493
E-mailmbandrowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 120
ZadaniaEgzekucja nalezności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.
Magdalena Gajewska
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 234
Fax+48 91 48 82 493
E-mailmgajewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 120
Zadaniadotacje celowe - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Aleksandra Jaszczuk
WydziałBiuro ds. modernizacji i promocji obszarów wiejskich
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 215
Fax+48 91 48 82 493
E-mailajaszczuk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 112
ZadaniaOrganizacja targów
Paulina Makatun-Hałas
WydziałBiuro ds. modernizacji i promocji obszarów wiejskich
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 233
E-mailpmakatun@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 112
ZadaniaOrganizacja konkursów, targów, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Pomorze Zachodnie
Piotr Robakowski
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 10 211
E-mailprobakowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 122
ZadaniaRybactwo Śródlądowe
Krzysztof Ślusarek
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 218
E-mailkslusarek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 120
Zadaniaustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o ochronie zwierząt, ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego, porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe,umarzanie i udzielanie ulg w spłacie należności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji
Mariusz Płocharski
WydziałBiuro ds. modernizacji i promocji obszarów wiejskich
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 4410216
E-mailmplocharski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 114
Melchior Żak
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. nadzorów i monitoringu
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 217
E-mailmzak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 114
ZadaniaProwadzenie spraw dot. nadzorów i monitoringu z zakresie rolnictwa
Justyna Jakubowicz-Dziduch
WydziałBiuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
Funkcjap.o. Kierownika
Telefon+48914410236
E-mailjjakubowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 102
ZadaniaBiuro ds.wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
Renata Rojek
WydziałBiuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014 – 2020
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 247
Fax+48 91 44 10 232
E-mailrrojek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 119
ZadaniaBiuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
Danuta Buczkowska
WydziałBiuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44-10-243
Fax+48 91 44-10-232
E-maildbuczkowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 119
ZadaniaBiuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
Dominika Gajlewicz
WydziałBiuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014 - 2020
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 298
E-maildgajlewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 122
ZadaniaBiuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014 - 2020
Łukasz Więcierz
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 10 235
E-maillwiecierz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 120
ZadaniaDotacje celowe udzielane na podstawie Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Justyna Zybała
WydziałBiuro ds.wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 44 10 245
E-mailjzybala@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 100
ZadaniaBiuro ds.wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
Łukasz Cygiel
WydziałBiuro ds.wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 229
E-maillcygiel@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 100
ZadaniaBiuro ds.wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
Anna Felkel
WydziałBiuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 295
E-mailafelkel@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 100
ZadaniaBiuro ds. wdrażania Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020
Artur Silicki
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. kontroli projektów w ramach PO RYBY 2014-2020
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 246
Fax+48 91 44 10 232
E-mailasilicki@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 115
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. kontroli projektów w ramach PO RYBY 2007-2013, PO RYBY 2014-2020
Kinga Olejniczak
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. kontroli projektów w ramach PO RYBY 2014-2020
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 230
Fax+48 91 48 82 493
E-mailkiolejniczak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 113
ZadaniaKoordynator wieloosobowego stanowiska ds. kontroli, Kontrola projektów w ramach PO RYBY 2007-2013, PO RYBY 2014-2020
Magdalena Gałka
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. pomocy technicznej i monitoringu w ramach PO RYBY 2014-2020
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 44 10 231
Fax+48 91 44 10 232
E-mailmgalka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 111
Agnieszka Cieślicka
WydziałWydział Rolnictwa i Rybactwa
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 217
E-mailacieslicka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 114
Bartłomiej Toszek
WydziałBiuro ds. modernizacji i promocji obszarów wiejskich
Funkcjap.o. Kierownika
Telefon91 44 10 208
E-mailbtoszek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 118
Elżbieta Zakrzewska
WydziałBiuro ds. melioracji
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon91 44 10 214
E-mailezakrzewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 21
Kamila Kiełsznia
WydziałBiuro ds. melioracji
FunkcjaInspektor
Telefon91 44 10 242
E-mailkkielsznia@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 21
Karina Kubiak
WydziałBiuro ds. melioracji
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon91 44 10 240
E-mailkkubiak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 21
Mariusz Ciaś
WydziałBiuro ds. melioracji
FunkcjaInspektor
Telefon91 44 10 212
E-mailmcias@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 21
Renata Tabor
WydziałBiuro ds. rolnictwa, łowiectwa i rybactwa
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 44 10 258
Fax+48 91 44 10 232
E-mailrtabor@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 115
Zadaniazadania związane z realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego oraz windykacja należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.