Dane kontaktowe pracowników

Dane kontaktowe pracowników

INFORMACJA

 

Dojście do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości możliwe jest jedynie od strony ul. Mazowieckiej przez teren Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Znajdź osobę

 

Wydział Finansów i Budżetu

Marek Dylewski
FunkcjaSkarbnik Województwa Zachoniopomorskiego
Telefon+48 91 48 07 235
E-mailmdylewski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 206
Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj
FunkcjaDyrektor
Telefon+48 91 48 07 237
Fax+48 91 48 83 034
E-mailmgorzalczynska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 208
Dorota Bodnar
FunkcjaGłówna Księgowa / Zastępca Dyrektora
Telefon+48 91 48 07 235
E-maildbodnar@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 111
Magdalena Chról
WydziałSekretariat
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 237
E-mailmchrol@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 206
ZadaniaSekretariat Skarbnika Województwa Zachodniopomorskiego
Małgorzata Miszczyszyn
WydziałSekretariat
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 48 07 235
E-mailmmiszczyszyn@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 206
ZadaniaSekretariat Skarbnika Województwa Zachodniopomorskiego
Wioletta Stachera
WydziałBiuro Budżetu i Analiz
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 48 07 239
Fax+48 91 489 1787
E-mailwstachera@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 209
ZadaniaBiuro Budżetu i Analiz
Danuta Jędrzejewska
WydziałBiuro Budżetu i Analiz
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 288
Fax+48 91 434 02 04
E-maildjedrzejewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 116
ZadaniaBiuro Budżetu i Analiz
Ewa Wahl
WydziałBiuro Budżetu i Analiz
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 218
E-mailewahl@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 210
ZadaniaBiuro Budżetu i Analiz
Magdalena Babczyńska
WydziałBiuro Budżetu i Analiz
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 260
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 116
Maria Nowocień
WydziałBiuro Budżetu i Analiz
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 313
E-mailmnowocien@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 209
ZadaniaBiuro Budżetu i Analiz
Monika Tomaszewska
WydziałBiuro Budżetu i Analiz
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 279
E-mailmtomaszewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 209
ZadaniaBiuro Budżetu i Analiz
Natalia Pluskota
WydziałBiuro Budżetu i Analiz
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 48 07 279
E-mailnpluskota@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 210
ZadaniaBiuro Budżetu i Analiz
Anna Scecewicz
WydziałBiuro ds. rozliczeń i sprawozdawczości
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 48 07 265
E-mailascecewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 112
Sylwia Moszkowska
WydziałBiuro Księgowości i Kontrasygnaty
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 240
E-mailsmoszkowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 107
ZadaniaObsługa wydziałów: WWS,KS,WEiS,WSIiI
Małgorzata Wiktorowicz
WydziałBiuro ds. rozliczeń i sprawozdawczości
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 289
Fax+48 91 48 91 775
E-mailmwiktorowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 103
Iwona Rarata
WydziałBiuro ds. rozliczeń i sprawozdawczości
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 275
E-mailirarata@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 103
Bożena Morszczyzna
WydziałBiuro ds. rozliczeń i sprawozdawczości
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 217
E-mailbmorszczyzna@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 105
Zadaniadelegacje krajowe i zagraniczne
Agnieszka Mujta
WydziałBiuro ds. rozliczeń i sprawozdawczości
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 306
E-mailamujta@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 112
Piotr Majchrzak
WydziałBiuro ds. rozliczeń i sprawozdawczości
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 312
E-mailpmajchrzak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 103
Monika Lewandowska
WydziałBiuro ds. rozliczeń i sprawozdawczości
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 255
E-mailmlewandowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 114
Zadaniaprowadzenie rachunku dochodów UM, sporządzanie sprawozdań Rb-27S i Rb-N, sporządzanie deklaracji VAT UMWZ, prowadzenie ewidencji i rejestru faktur sprzedaży.
Wioletta Narloch
WydziałBiuro ds. rozliczeń i sprawozdawczości
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 257
E-mailwnarloch@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 105
Zadaniaobsługa księgowa gospodarki mieszkaniowej
Kamila Rzeźnik
WydziałBiuro ds. rozliczeń i sprawozdawczości
FunkcjaInspektor
Telefon91 48 07 291
E-mailkrzeznik@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 114
Monika Wójcik
WydziałBiuro księgowości i kontrasygnaty
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 305
E-mailmwojcik@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 105
ZadaniaEwidencja księgowa środków trwałych Urzędu Marszałkowskiego oraz mienia Województwa Zachodniopomorskiego
Marlena Dietrich
WydziałBiuro księgowości i kontrasygnaty
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 48 07 241
Fax+48 91 48 91 775
E-mailmdietrich@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 112
Anna Spalik-Wiśniewska
WydziałBiuro księgowości i kontrasygnaty
FunkcjaInspektor
Telefon+4891480 72 26
E-mailawisniewska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 106
ZadaniaObsługa wydziałów: Wydział Rolnictwa i Rybactwa, Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
Joanna Gralak
Wydział Biuro księgowości i kontrasygnaty
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 262
E-mailjgralak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 103
Zadaniaprowadzenie bankowego rachunku bieżącego Urzędu oraz bankowego rachunku ZFŚS, obsługa księgowa Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Biuro Geodezji
Anna Matulewicz
WydziałBiuro księgowości i kontrasygnaty
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 311
Fax+48 91 48 91 775
E-mailalaszkiewicz@wzp.pl
E-mailamatulewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 104
ZadaniaObsługa Wydziału Turystyki i Gospodarki, Wydziału Infrastruktury i Transportu oraz Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Justyna Maleńczak-Pecyna
WydziałBiuro księgowości i kontrasygnaty
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 236
E-mailjmalenczak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 104
ZadaniaBiuro księgowości i kontrasygnaty
Katarzyna Tatys
WydziałBiuro księgowości i kontrasygnaty
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 317
E-mailktatys@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 106
ZadaniaObsługa księgowa Wydziału Administracyjnego i Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych
Magdalena Rutkowska
WydziałBiuro księgowości i kontrasygnaty
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 271
E-mailmrutkowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 106
ZadaniaObsługa Wydziału Zdrowia, Wydziału Inwestycji i Nieruchomości, Wydziału Ochrony Środowiska, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
Magdalena Rzewuska - Motyka
WydziałBiuro księgowości i kontrasygnaty
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 225
Fax+48 91 48 91 787
E-mailmrzewuska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 104
Zadaniaobsługa wydziałów WWRPO, WZRPO
Magdalena Śliwińska
WydziałBiuro ds. rozliczeń i sprawozdawczości
FunkcjaKasjer
Telefon+48 91 48 07 256
E-mailmsliwinska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 215
ZadaniaKASA
Natalia Skwarnecka
WydziałBiuro ds. rozliczeń i sprawozdawczości
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 48 07 274
E-mailnskwarnecka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 114