Dane kontaktowe pracowników

Dane kontaktowe pracowników

Znajdź osobę

 

Wydział Administracyjny:

Aleksander Olszanowski
FunkcjaDyrektor
Telefon+48 91 48 07 203
Fax+48 91 48 93 976
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 318
Henryka Staniszewska
FunkcjaZ-ca Dyrektora
Telefon+48 91 48 07 206
Fax+48 91 48 93 976
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 318
Joanna Ogorzałek
WydziałSekretariat
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 203
Fax+48 91 48 93 976
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 319
Zadaniaobsługa sekretariatu, wydawanie art. spożywczych
Wojciech Nowakowski
WydziałBiuro ds. realizacji zamówień publicznych i obsługi gospodarczej
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 48 07 307
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 317
Zadaniarealizowanie zamówień publicznych i obsługi gospodarczej Urzędu
Dawid Rogowicz
WydziałBiuro ds. realizacji zamówień publicznych i obsługi gospodarczej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 280
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 315
Zadaniaprzygotowywanie zamówień publicznych oraz realizacja zakupów
Wioletta Stachera
WydziałWydział Administracyjny
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 48 07 210
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 313
ZadaniaProwadzenie spraw związanych z ewidencją księgową wydatków WA, planowaniem, zmianami i sprawozdawczością budżetową
Anna Gołębiewska
WydziałKancelaria Ogólna Urzędu
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 273
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 8
ZadaniaPrzyjmowanie i rozdzielanie korespondencji oraz przesyłek wpływających do Urzędu
Anna Piekarek
WydziałBiuro ds. realizacji zamówień publicznych i obsługi gospodarczej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 212
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 315
Zadaniaprzygotowywanie zamówień publicznych oraz realizacja zakupów
Przemysław Głowacki
WydziałBiuro ds. realizacji zamówień publicznych i obsługi gospodarczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 298
Fax+48 91 48 93 976
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 116
Zadaniaobsługa gospodarcza Urzędu, m.in.: ewidencja środków trwałych i wyposażenia, transport bagażowy, serwis i naprawa urządzeń biurowych, realizacja zakupów
Katarzyna Szwajdych
WydziałBiuro ds. realizacji zamówień publicznych i obsługi gospodarczej
FunkcjaPodinspektor
Telefon91 48 07 300
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 116
Zadaniaobsługa gospodarcza Urzędu, m.in.: ewidencja środków trwałych i wyposażenia, transport bagażowy, serwis i naprawa urządzeń biurowych, realizacja zakupów
Wiesław Lichwa
WydziałBiuro ds. realizacji zamówień publicznych i obsługi gospodarczej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 251
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 316
Zadaniaobsługa gospodarcza Urzędu, m.in.: zamawianie cateringu, ogłoszeń prasowych, pieczęci
Marcin Sutkowski
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjnej obiektów Urzędu
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 48 07 228
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 111
Zadaniaobsługa administracyjna obiektów Urzędu
Anna Kołodziejska
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjnej obiektów Urzędu
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 214
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 111
Zadaniaobsługa administracyjna obiektów Urzędu, realizacja zakupów
Marcin Mikuś
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjnej obiektów Urzędu
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 233
Fax91 48 93 976
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 219
ZadaniaObsługa administracyjna obiektów Urzędu, koordynacja pracy konserwatorów, obsługa telefonii stacjonarnej, realizacja zakupów
Zdzisława Matela
WydziałKancelaria Ogólna Urzędu
FunkcjaInspektor
Telefon 91 48 07 207
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 8
Zadania
Zbigniew Kalinowski
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjnej obiektów Urzędu
FunkcjaKonserwator
Telefon+48 605 542 554
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 116
ZadaniaWieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjnej obiektów Urzędu
Krzysztof Ponimasz
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjnej obiektów Urzędu
FunkcjaKonserwator
Telefon603066586
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 116
Zadaniawykonywanie czynności konserwatorskich w siedzibach Urzędu
Marta Rogowska
WydziałWieloosobowe Stanowisko do spraw finansowych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 293
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 313
Zadaniaprowadzenie ewidencji księgowej WA, budżet zadaniowy, obsługa telefonii komórkowej
Justyna Kłos
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjnej obiektów Urzędu
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 290
Fax+48 91 48 90 848
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 219
Zadaniaobsługa administracyjna obiektów Urzędu, realizacja zakupów
Agnieszka Usielska
WydziałWieloosobowe stanowisko do spraw archiwum
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 488 44 31
AdresSzczecin, 70-205
ul. Świętego Ducha 2, pokój 12
Zadaniaprowadzenie Archiwum Zakładowego Urzędu, Koordynator czynności kancelaryjnych
Zofia Wielgosz
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. transportu
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 48 07 211
Fax+48 91 48 93 981
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 311
Zadaniakoordynowanie pracą kierowców Urzędu, obsługa transportu osobowego, zarządzanie flotą
Piotr Pietrzak
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. transportu
FunkcjaKierowca
Telefon+48 91 48 07 211
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 311
Zadaniaobsługa wyjazdów służbowych
Henryk Radzikowski
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. transportu
FunkcjaKierowca
Telefon+48 91 48 07 211
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 311
Zadaniazapewnienie transportu pomiędzy siedzibami Urzędu oraz na terenie Szczecina, obsługa wyjazdów służbowych
Mariusz Lasiewicz
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. transportu
FunkcjaKierowca
Telefon+48 91 48 07 211
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 311
Zadaniaobsługa wyjazdów służbowych
Mariusz Rusoł
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. transportu
FunkcjaKierowca
Telefon+48 91 48 07 325
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 311
ZadaniaObsług WYJAZDÓW SŁUŻBOWYCH.
Wojciech Umiastowski
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. transportu
FunkcjaKierowca
Telefon+48 91 48 07 325
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I
Zadaniazapewnienie transportu pomiędzy siedzibami Urzędu oraz na terenie Szczecina, obsługa wyjazdów służbowych
Iwona Duda
WydziałKancelaria Ogólna Urzędu
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 308
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 9
Zadaniaprzyjmowanie i rozdzielanie korespondencji oraz przesyłek wpływających do Urzędu
Barbara Musielak
WydziałKancelaria Ogólna Urzędu
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 07 283
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 8
Zadaniaprzyjmowanie i rozdzielanie korespondencji oraz przesyłek wpływających do Urzędu
Katarzyna Cholewicka-Turek
WydziałKancelaria Ogólna Urzędu
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 48 07 283
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 8
Zadaniaprzyjmowanie i rozdzielanie korespondencji oraz przesyłek wpływających do Urzędu
Artur Sawicki
WydziałKancelaria Ogólna Urzędu
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 48 07 273
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 10
Zadaniaprzyjmowanie i rozdzielanie korespondencji oraz przesyłek wpływających do Urzędu
Katarzyna Bryja
WydziałKancelaria Ogólna Urzędu
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon+48 91 48 07 263
Fax+48 91 48 93 976
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 8
Zadaniaprzyjmowanie i rozdzielanie korespondencji oraz przesyłek wpływających do Urzędu
Piotr Gliwa
WydziałKancelaria Ogólna Urzędu
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 48 07 208
Fax+48 91 48 93 976
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 7
Zadaniaprzyjmowanie i rozdzielanie korespondencji oraz przesyłek wpływających do Urzędu
Marta Gonerska
WydziałKancelaria Ogólna Urzędu
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 48 07 263
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 10
Zadaniaprzyjmowanie i rozdzielanie korespondencji oraz przesyłek wpływających do Urzędu
Agata Broszczak
WydziałWieloosobowe stanowisko do spraw archiwum
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 48 84 431
AdresSzczecin, 70-205
ul. Świętego Ducha 2, pokój 12
Rafał Szymański
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. obsługi administracyjnej obiektów Urzędu
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 48 07 294
AdresSzczecin, 70-540
ul. Korsarzy 34 - Wejście I, pokój 116
Zadaniaobsługa administracyjna obiektów Urzędu