Dane kontaktowe pracowników

Dane kontaktowe pracowników

INFORMACJA

 

Dojście do Wydziału Inwestycji i Nieruchomości możliwe jest jedynie od strony ul. Mazowieckiej przez teren Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.

 

Znajdź osobę

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Dorota Rybarska-Jarosz
FunkcjaDyrektor
Telefon+48 91 42 53 601
E-maildrybarska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 320
Marcin Kowalski
FunkcjaZastępca Dyrektora
Telefon+48 91 42 53 602
Fax+48 91 42 53 607
E-mailmkowalski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 322
Karolina Tomczyk
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 42 53 600
Fax+48 91 42 53 607
E-mailktomczyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 321
ZadaniaSekretariat
Beata Chomińska
WydziałBiuro Integracji Społecznej
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 42 53 634
E-mailbchominska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 306
Magdalena Jasionowska
WydziałBiuro Rozwoju Społecznego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 609
E-mailmjasionowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 308
ZadaniaZadania związane z "Wojewódzkim Programem Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020". Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora. Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy.
Elżbieta Zych
WydziałJednoosobowe stanowisko ds. spraw finansowych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 613
Fax+48 91 42 53 613
E-mailezych@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 309
ZadaniaRealizacja zadań związanych z obsługą finansową.
Magdalena Felska-Kapuścińska
WydziałBiuro Rozwoju Społecznego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91
E-mailmfelska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 313
ZadaniaBiuro Rozwoju Społecznego
Magdalena Pikuła
WydziałBiuro Rozwoju Społecznego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 633
E-mailmpikula@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 324
Stanisław Kałamaga
WydziałBiuro Projektów Społecznych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 635
Fax+48 91 42 53 607
E-mailskalamaga@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 324
ZadaniaRealizacja projektu "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu"
Iwona Klimowicz
WydziałBiuro Rozwoju Społecznego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 611
E-mailiklimowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 310
ZadaniaSpecjalistyczne doradztwo z obszaru rodziny, pieczy zastępczej i pomocy społecznej
Malwina Kozera - Lesner
WydziałBiuro Integracji Społecznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 608
Fax+48 91 42 53 607
E-mailmkozera@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 319
ZadaniaOpracowywanie i wdrażanie programów z zakresu polityki społecznej
Piotr Szeszko
WydziałWieloosobowe stanowisko ds. Koordynacji rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 631
E-mailpszeszko@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 310
ZadaniaDoradca ds. współpracy na rzecz ekonomii społecznej w ramach projektu "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu"
Anna Janiak
WydziałBiuro Integracji Społecznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 629
E-mailajaniak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 319
ZadaniaOpracowywanie i wdrażanie programów z zakresu polityki społecznej
Edyta Pospychała
WydziałBiuro Integracji Społecznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 644
E-mailepospychala@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 323
ZadaniaRehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
Aneta Wrońska-Burmester
WydziałBiuro Rozwoju Społecznego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 638
E-mailawronska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 310
Anna Kotuch
WydziałBiuro Projektów Społecznych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 617
E-mailakotuch@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 325
Elżbieta Potok
WydziałBiuro Rozwoju Społecznego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 615
Fax+48 91 42 53 600
E-mailepotok@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój pok. 310
Natalia Korczyńska
WydziałBiuro Integracji Społecznej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 42 53 637
E-mailnkorczynska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 319
ZadaniaOpracowywanie i wdrażanie programów z zakresu polityki społecznej
Anna Szostkowska
WydziałBiuro Rozowju Społecznego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 624
E-mailaszostkowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 313
ZadaniaRealizacja zadań związanych z prowadzeniem spraw dotyczących adopcji i rodziny.
Justyna Makles
WydziałBiuro Projektów Społecznych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 658
E-mailjmakles@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 324
Kamila Nabożniak
WydziałBiuro Integracji Społecznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 643
E-mailknabozniak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 319
ZadaniaDofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej
Anna Korolonek
WydziałBiuro Rozwoju Społecznego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 42 53 616
E-mailakorolonek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 312
Agnieszka Lisicka
WydziałBiuro Rozwoju Społecznego
FunkcjaKierownik
Telefon+48 91 42 53 646
Fax+48 91 42 53 636
E-mailalisicka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 305
Anna Podgórna
WydziałBiuro Integracji Społecznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon91 4253614
E-mailapodgorna@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 301
Agata Wosińska-Aksiuczyc
WydziałBiuro Świadczeń Rodzinnych
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 657
E-mailawosinska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 325
Ewa Dziekan
WydziałBiuro Integracji Społecznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon091 42 53 655
E-mailedziekan@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 301
Ewa Puszkiewicz
WydziałBiuro Projektów Społecznych
FunkcjaGłówny Specjalista - Koordynator
Telefon91 42-53-630
E-mailepuszkiewicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 302
Ewa Rumińska
WydziałBiuro Integracji Społecznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 640
E-maileruminska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 303
ZadaniaDofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.
Joanna Kozak
WydziałBiuro Integracji Społecznej
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 42 53 637
Fax+48 91 42 53 607
E-mailjkozak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 319
ZadaniaOpracowywanie i wdrażanie programów z zakresu polityki społecznej.
Joanna Kubica
WydziałBiuro Świadczeń Rodzinnych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 42 53 614
Fax+48 91 42 53 607
E-mailjkubica@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 324
ZadaniaRealizacja zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego dla pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się w Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii.
Jerzy Wójtowicz
WydziałBiuro Rozwoju Społecznego
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 632
E-mailjwojtowicz@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 310
ZadaniaPoradnictwo rodzinne i specjalistyczne dla rodziny i pieczy zastępczej w jej otoczeniu, w ramach Regionalnych Akademii Rodziny.
Krzysztof Faliński
FunkcjaPełnomocnik Marszałka ds. zwalczania uzależnień
Telefon+48 91 42 53 612
Fax+48 91 42 53 607
E-mailkfalinski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 319
Marek Centkowski
WydziałBiuro Integracji Społecznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 425 36 19
E-mailmcentkowski@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 301
Magdalena Malkowska
WydziałBiuro Projektów Społecznych
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 42 53 623
E-mailmmalkowska@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 325
Magdalena Sadlak
WydziałBiuro Rozwoju Społecznego
FunkcjaPodinspektor
Telefon+48 91 42 53 639
E-mailmsadlak@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 311
ZadaniaZadania związane z "Wojewódzkim Programem Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020".
Marta Szczucka
WydziałBiuro Integracji Społecznej
FunkcjaGłówny Specjalista
Telefon+48 91 42 53 628
Fax+48 91 42 53 607
E-mailmszczucka@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 319
ZadaniaRealizacja zadań dot. osób z niepełnosprawnościami
Malwina Wolska
FunkcjaInspektor
Telefon
E-mailmwolska@wzp.pl
Małgorzata Rawska-Zajdel
WydziałBiuro Rozwoju Społecznego
FunkcjaGłówny specjalista-koordynator
Telefon+48 91 42 53 606
Fax+48 91 42 53 607
E-mailmzajdel@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 311
Natalia Florek-Zalewska
WydziałBiuro Rozwoju Społecznego
FunkcjaInspektor
Telefon+48 91 42 53 642
E-mailnflorek@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 310
Shivan Fate
WydziałBiuro Rozwoju Społecznego
Funkcjap.o. Kierownika
Telefon+48 91 42 53 641
E-mailsfate@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 311
Sebastian Snop
WydziałBiuro Projektów Społecznych
FunkcjaKierownik
Telefon91 42 53 652
E-mailssnop@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 307
Wiesława Gregorczyk
WydziałBiuro Intergracji Społeznej
FunkcjaInspektor
Telefon+48 914253643
E-mailwgregorczyk@wzp.pl
AdresSzczecin, 70-506
ul. Starzyńskiego 3-4, pokój 303
ZadaniaDofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej