Dotacje

Dotacje

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
informuje, że z dniem 01.08.2018 r. wchodzi w życie 
elektroniczny system naboru ofert 
na realizację zadań w sferze pożytku publicznego 
poprzez generator witkac.pl
 
Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego realizując uzasadnione oczekiwania  usprawnienia procesu składania ofert i sprawozdań w związku z realizacją zadań w sferze pożytku publicznego, udostępnił aplikację (tzw. generator wniosków) z wykorzystaniem której od 1 sierpnia 2018 r. będzie możliwe składanie zarówno niezbędnych ofert jak też wymaganych sprawozdań. Od tego dnia składanie nowych ofert i sprawozdań z realizacji zadań rozpoczętych po tej dacie możliwe będzie wyłącznie poprzez tę aplikację. Przy uwzględnieniu funkcjonalności tej  aplikacji spodziewana jest sprawniejsza i bardziej efektywna obsługa składanych ofert i w rezultacie realizacja wielu ciekawych przedsięwzięć adresowanych do mieszkańców naszego regionu. Jednocześnie Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zachęca do udziału w otwartych konkursach ofert oraz w konkursach ogłaszanych w trybie małego grantu.
 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji dostępne są na stronie BIP/dotacje/zasady udzielania dotacji.
 

 

Zasady udzielania dotacji


Ogłoszenia konkursowe

Rozstrzygnięcia konkursowe

Oferty

Ogłoszenia ofert-małe granty

Dotacje udzielone w trybie pozakonkursowym

Historia zmian

Data aktualizacji Autor Wpis do dziennika
26.07.2018 - 10:49 Grzegorz Kowalewski Edytowany przez Grzegorz Kowalewski.
25.06.2018 - 15:26 Grzegorz Kowalewski Edytowany przez Grzegorz Kowalewski.
25.06.2018 - 15:18 Grzegorz Kowalewski Edytowany przez Grzegorz Kowalewski.
28.06.2013 - 10:20 Grzegorz Kowalewski
01.09.2010 - 11:13 Grzegorz Kowalewski Pierwsza publikacja